7 spraw, o których inwestor powinien pamiętać
14:55 - 15:40

7 spraw, o których inwestor powinien pamiętać

 Ela Maśloch-Matrejek tradycyjnie już przypomina inwestorom o zagadnieniach ważnych, ale często w natłoku bieżących spraw spychanych na drugi plan. Zwraca uwagę na formy zabezpieczenia inwestora i inwestycji poprzez narzędzia takie jak testament, ubezpieczenie, rozważny dobór portfela inwestycyjnego, przypomina o zawiłych kwestiach pogodzenia pracy inwestora z życiem osobistym.
Elżbieta Maśloch-Matrejek / Wiceprezes Global Investor Club