Podejmowanie decyzji pod presją czasu, czyli o heurystyce afektu
10:05 - 10:50

Podejmowanie decyzji pod presją czasu, czyli o heurystyce afektu

prof. Piotr Zielonka / nauczyciel akademicki Akademii im. Leona Koźmińskiego