Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Śląskie Kamienice S.A., związana z działalnością spółki od samego początku. Ma to szczęście, że praca jest również jej największą pasją.