Prezes zarządu Xminer – kopalni kryptowalutowej opartej o OZE.