Piotr Zielonka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Ekonofizyki SGGW. Prowadzi badania naukowe w zakresie ekonomii behawioralnej, psychologii ryzyka oraz psychologii inwestowania. Napisał książkę pod tytułem „Giełda i psychologia”, która dotychczas ukazała się w czterech wydaniach. Jest redaktorem książki „Large Risks with Low Probabilities”, która właśnie ukazuje się w Londynie.
Obecnie zajmuje się problematyką dyskontowania odroczonych oraz niepewnych wypłat, a także teorią umysłu.
Jest współtwórcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Psychologia Biznesu dla Menedżerów” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ściśle współpracuje z Bucknell University i University of Idaho w USA.