Ukończył Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i Politechnikę Poznańską oraz kilkanaście kursów specjalistycznych. Jest ekspertem ds. gospodarki nieruchomościami. Specjalizuje się w szczególności w rozwiązywaniu sporów toczących się pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami bądź użytkownikami nieruchomości. Reprezentuje swoich klientów przed organami samorządowymi i występuję w imieniu swoich mocodawców przed Skarbem Państwa. Zajmuje się szeroką tematyką związaną z nieruchomościami i jej problematyką podatkową, budowlaną z punktu widzenia formalnego.